page_banner

KGSY гэрчилгээ

Олон улсын эрх бүхий байгууллагын гэрчилгээ

 • 01 CE-VALVE POSITION MONITOR
 • 02 ATEX-VALVE POSITION MONITOR
 • 03 SIL3-VALVE POSITION MONITOR
 • 04 SIL3-EX-PROOF SONELIOD VALVE

Хятад улсын заавал байх гэрчилгээ

 • 09 CCC-Ex-proof Limit Switch-410
 • 10 CCC-Ex-proof Limit Switch-300&500
 • 11 CCC-Ex-proof Limit Switch-FXK-D
 • 12 CCC-EX-proof Solenoid Valve
 • 13 CCC-EX-proof Solenoid Coil

Экс баталгааны гэрчилгээ

 • 05 Ex-proof Certificate-Limit Switch-410
 • 06 EX-proof Certificate-Limit Switch-300&500
 • 07 EX-proof Certificate-Solenoid Valve-KG800
 • 08 EX-proof Certificate-Solenoid Coil-KG700

Бүтээгдэхүүний патент

 • certificates (1)
 • certificates (2)
 • certificates (3)
 • certificates (4)

Програм хангамжийн зохиогчийн эрх

 • certificate-05 (1)
 • certificate-05 (2)
 • certificate-05 (3)
 • certificate-05 (4)
 • certificate-05 (5)
 • certificate-05 (6)
 • certificate-05 (7)
 • certificate-05 (8)
 • certificate-05 (9)
 • certificate-05 (10)
 • certificate-05 (11)

Бусад гэрчилгээ

 • 01 Trademark Certificate
 • 02 Science and Technology SME Certificate